top of page
cover photo to header

הצלת החקלאות והמזון של ישראל

השומר החדש

פרטים נוספים

ארגון השומר החדש שמפעיל מתחילת המלחמה חמ"ל לגיוס אלפי מתנדבים שמסייעים לחקלאים, משקים וחוות בכל הארץ, יוצא במבצע חירום לאומי!

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

0506347946

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page