top of page
cover photo to header

התאחדות המלאכה והתעשייה

ACI

פרטים נוספים

התאחדות המלאכה והתעשייה - ההתאחדות ממשיכה לקיים חדר מצב המסייע לעסקים באזור הדרום ועד ל-80 ק"מ מהרצועה, ובצפון עד 9 ק"מ מהגבול להתמודד עם המצב הביטחוני, ולהמשיך לפעול בכדי לשמור על הרציפות התפעולית, אספקת המוצרים ובטיחות העובדים. חדר המצב פתוח 24/7 ונותן מענה בזמן אמת לכל עסק הזקוק לסיוע - הן בכל שינוי שיהיה מבחינת הנחיות פיקוד העורף, הנחיות אגף משק לשעת חירום במשרד הכלכלה והתעשייה והרשויות המקומיות, הגשת מתווה הפיצויים, קבלת הלוואות ( כולל הקרן בערבות המדינה), סיוע במציאת עובדים (כולל עובדים זרים לתעשייה) ועוד. פרטים ליצירת קשר: רוית גרוס, נייד 052-5242229 ובמייל

ravit@aci.org.il

אורית עמית, נייד 052-6678353 ובמייל

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

0525242229

רוית גרוס

טלפון (1)

0526678353

אורית עמית

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page