top of page
cover photo to header

התיישבות בנגב

איילים - התיישבות סטודנטים ויזמים (ע"ר)

פרטים נוספים

ברוח חזון המפעל הציוני, אנחנו מאמינים כי להתיישבות בנגב ובגליל חשיבות ערכית ולאומית וכי היא מהווה את התשובה לרבים מאתגריה של מדינת ישראל.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

086550850

טלפון העמותה

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page