top of page
cover photo to header

התמודדות עם טראומה והורות

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

מפגשים חינמיים עם מדריכת הורים בדגש על התמודדות עצמית עם הטראומה ומתן תמיכה לילדים

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

0524444183

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page