top of page
cover photo to header

התמודדות עם מחלת הסרטן והשיקום

גדולים מהחיים- עמותה

פרטים נוספים

עמותת גדולים מהחיים קמה בשנת 2000 על ידי הורים שילדיהם חלו בסרטן, מתוך זיהוי צרכים ייחודים שמתעוררים בזמן התמודדות עם המחלה והשיקום ממנה, הוקם עי העמותה- גן ילדים בב"ש בקרבת בי"ח סורוקה רח' וינגייט

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

036195977

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page