top of page
cover photo to header

התנדבות בחמ"ל הנעדרים

פיקד העורף

פרטים נוספים

לאור מספר הנעדרים הגבוה, פיקוד העורף פתח חמ"ל ייעודי בשיתוף המשטרה על מנת להגיע לכל המשפחות ולעשות הכל בכדי לאתר את הנעדרים. לצורך כך, החמ"ל זקוק למתנדבים שיסייעו במעטפת האזרחית, הסעת משפחות, רכישת מזון ועוד.
המתנדבים יופעלו במידת הצורך, לפי הנחיות משרד הרווחה.
במידה ויהיה צורך, יצור אתכם קשר נציג ממוקד 105 ויעדכן אתכם כיצד תוכלו לסייע סמוך למקום מגוריכם.

בקשה כלשהי מהציבור?

מתנדבים לסיוע בהסעות, ולוגיסטיקה

פרטי קשר

105

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page