top of page
cover photo to header

התנדבות ושירות לאומי

?אגודה להתנדבות - שירות לאומי (ע"ר)

פרטים נוספים

האגודה להתנדבות היא ארגון המתנדבים הגדול ביותר במדינת ישראל.
האגודה היא עמותה א-פוליטית ללא כוונות רווח שפועלת בכל המגזרים והאוכלוסיות בישראל: יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, בדואים, חרדים, דתיים, חילונים, גברים, נשים, ילדים, בני נוער, קשישים, עולים חדשים, מתנדבים מחו"ל.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page