top of page
cover photo to header

התנדבות חקלאית ליחידים וקבוצות

חמ"ל אזרחי

פרטים נוספים

לוח להתנדבות חקלאית - צפו היכן אפשר לעזור, האם עדיין מחפשים ידיים עובדות ועוד.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page