top of page
cover photo to header

זיו נעורים

זיו נעורים

פרטים נוספים

עמותת זיו נעורים הינה מלכ”ר אשר הוקם בשנת 2000, על ידי יוצאי שייטת 13, הקומנדו הימי.

העמותה מפעילה כיום חמישה מרכזיים ימיים ברחבי הארץ, עבור נוער בסיכון, הנמצאים בסכנת נשירה ממערכת החינוך.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page