top of page
cover photo to header

זקוק לעזרה בקטיף האבוקדו

גד"ש שדה יואב

פרטים נוספים

זקוק לעזרה בקטיף האבוקדו, שכרגע, אין מי שיקטוף

ניתן להזמין חברים ו/או כל מי שיכול לתת מזמנו הפרטי לטובת הפרוייקט מגיל 16+

האבוקדו גדל בשדה יואב בשטח של 400 דונם, קרוב ל 20,000 עצים
יש על העצים פרי במשקל כולל של כ 350 טון לקטוף (קרוב ל 1000 מיכלי קטיף)

עיכוב הקטיף עשוי להסב נזק כלכלי עצום.

הקטיף יחל מיום ראשון הקרוב, ניתן להרשם בטבלה המצורפת

בקשה כלשהי מהציבור?

זקוק לעזרה בקטיף האבוקדו, שכרגע, אין מי שיקטוף

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page