top of page
cover photo to header

חברת by הפקות

פועלים תחת החמל של ענבל

פרטים נוספים

חברה מציעה שירותי שינוע חינמיים באמצעות שני רכבים שנתרמו לעניין.

בחברה אוספים ומובילים בין נקודות, באמצעות מגוון חיבורים לקבוצות ווטסאפ שיוזמות שינועי איסוף ומסירה של אספקה במשך כל שעות היממה.

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

0523325511

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page