top of page
cover photo to header

חדר המצב של התארגנות התעשיינים בישראל

התארגנות התעשיינים בישראל

פרטים נוספים

חדר המצב פועל 24/7, נמצא בקשר עם כלל גורמי החירום הממשלתיים, ומתכלל את כלל פעילות התעשייה הישראלית במצב המיוחד.

עוסק בכל נושאי החירום אשר קשורים לתעשייה ובהם סגירת פעילות ייצורית במפעלים, איסוף דיווחים על פגיעות, חסמים בפעילות הייצורית, כניסת עובדים פלסטינאים חיוניים ועוד.

עומדים בקשר עם מגוון רחב של יוזמות חברתיות ואקדמיות לאיתור כוח אדם בחירום.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

035198856

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page