top of page
cover photo to header

חוסן כלבבי

כלבבי

פרטים נוספים

פעילות קבוצתית מיטיבה של קריאה לכלבים ומשחק עימם בהנחיית עוס ומטפלת בעזרת בע"ח ובאמנויות, מתנדבות וכלביהן

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

חוסן כלבבי
bottom of page