top of page
cover photo to header

חזית הבית - ריהוט בתי המפונים

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

יוזמה המרכזת תרומות ריהוט עבור בתי משפחות העוטף –
ניתן להביא לכל אחת מ-23 הנקודות האיסוף בארץ את הריהוט או לתאם שינוע במספר 052-5238822.
לבקשת ריהוט ניתן להגיש בקשה באתר האינטרנט

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

0525238822

להביא ריהוט ולשינוע

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page