top of page
cover photo to header

חטופ.ה מול טרוריסט. י.

אילן נחשון

פרטים נוספים

במידה ואכן תבוצע עסקת החטופים להעלות צילומי השוואה.
למשל: גבריאל אזרחית חטופה מול טרוריסט.י.

בקשה כלשהי מהציבור?

להקפיד להשתמש בתגיות/האשטאג כמו Bringthemhome וביחוד התגית שהתחילה אלה קינן Hamasisisis .*התחכמות שרוכבת על מיליוני שונאינו להשתמש גם בתגית Freepalestine כך יופיעו הפוסטים שלנו לכל מי מחפש את התגית הפרו פלשתינית. זה כבר עובד

פרטי קשר

058-791-7900

אילן נחשון

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page