top of page
cover photo to header

חיבוק ראשון

עמותת חיבוק ראשון

פרטים נוספים

עמותת חיבוק ראשון, שבימי שגרה פועלת לטיפול בתינוקות נטושים ובודדים, מקבלת בקשות לסיוע לפצועים בכל בתי החולים בארץ ובכל גיל - תינוקות, ילדים, חיילים ואזרחים - שזקוקים לתמיכה ולמישהו שיהיה לצדם בעת אשפוזם.
העמותה מבקשת את הציבור לפנות אליה אם נודע לכם על פצוע שמאושפז לבד, ומתנדב מטעמה יגיע לשהות לצדו.
השירות מוצע גם לבני משפחה וחברים שמלווים פצועים וזקוקים למחליף כדי שיוכלו לנוח. מוזמנים

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page