top of page
cover photo to header

חיזוק התעשייה הישראלית

התאחדות התעשיינים בישראל

פרטים נוספים

על רקע המצב הביטחוני, פתחה התאחדות התעשיינים חדר מצב מיוחד עבור מעסיקים בתעשייה הישראלית.
חדר המצב פועל 24/7, נמצא בקשר עם כלל גורמי החירום הממשלתיים, ומתכלל את כלל פעילות התעשייה הישראלית במצב המיוחד. חדר המצב עוסק בכל נושאי החירום אשר קשורים לתעשייה ובהם סגירת פעילות ייצורית במפעלים, איסוף דיווחים על פגיעות, חסמים בפעילות הייצורית, כניסת עובדים פלסטינאים חיוניים ועוד.
בנוסף, אנו עומדים בקשר עם מגוון רחב של יוזמות חברתיות ואקדמיות לאיתור כוח אדם בחירום. אנו קוראים לכם, אזרחים ואזרחיות המעוניינים לסייע לתעשייה ולשמור על כלכלה יציבה, להתגייס לשירות עבודה בתעשייה הישראלית.

בקשה כלשהי מהציבור?

אנו קוראים לכם, אזרחים ואזרחיות המעוניינים לסייע לתעשייה ולשמור על כלכלה יציבה, להתגייס לשירות עבודה בתעשייה הישראלית.

bottom of page