top of page
cover photo to header

חיזוק והעצמת האלמנות והיתומים

ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

פרטים נוספים

הארגון, אשר הוקם בשנת 1991, פועל מתוקף חוק משפחות חיילים שנספו במערכה תש"י-1950, במטרה לחזק ולהעצים את האלמנות והיתומים, אשר שילמו את המחיר היקר מכל.

הארגון מקיים מפעלים ופעילויות לאורך השנה, מייצג את האלמנות והיתומים למול בית המחוקקים והציבור הרחב, מספק תמיכה רגשית, חברתית, כלכלית, או כל תמיכה נחוצה אחרת. הפעילות בכל הארץ, בכל המגזרים

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

33732303

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page