top of page
cover photo to header

חיפוש מתנדבים ליעוצים עסקיים ומתן הרצאות בזום לבעלות עסקים קטנים

העמותה להעצמה כלכלית לנשים

פרטים נוספים

במסגרת הסיוע בזמן חירום אנו בעמותה להעצמה כלכלית לנשים נותנים יעוצים אישיים והרצאות בזום בחינם לבעלות עסקים קטנים מכל הארץ.

בקשה כלשהי מהציבור?

אם ברצונכם להתנדב בתחום היעוץ העסקי, או מתן הנחייה או הרצאה, תפנו או תחברו אותנו לכאלו שמעוניינים.

פרטי קשר

0544231377

דגנית לוקס

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

התנדבות בעמותה להעצמה כלכלית לנשים
bottom of page