top of page
cover photo to header

חלוקת סלי מזון

?שכן טוב (ע"ר)

פרטים נוספים

קידום אוכלוסיות מוחלשות בחברה בדגש על פעילות מקומית וקהילתית

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page