top of page
cover photo to header

חמ"ל "לומדים"

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

חמ"ל "לומדים" - להקמת פעוטונים, גנים וכיתות לימוד עבור ריכוזי מפונים מהצפון ומהדרום, השוהים בבית מלון ובאכסניות. חמ״ל "לומדים" אוסף, ממיין, אורז ומוביל ריהוט, ציוד וציוד מתכלה למען הקמת פעוטונים, גנים וכיתות בתוך חללי בתי המלון, האכסניות ובתי ההארחה.

כמו כן מספק חמ"ל "לומדים" מבחר תכנים עבור פעוטות, תלמידים ומבוגרים.

בקשה כלשהי מהציבור?

אנו מעוניינים להרחיב את פעילותינו ולקיים שת"פ עם מוקדי איסוף תרומות נוספים. אנו מעוניינים לקבל פניות ממוקדי מפונים נוספים, כדי שנוכל לתת מענה נרחב ומהיר. חמ"ל "לומדים" מספק את רוב הצרכים המבוקשים בתוך 5-6 שעות או עד למחרת היום.

פרטי קשר

0506550580

שלמה אברמוביץ

טלפון (1)

0544720627

ענבר

טלפון (2)

0526767610

אורית

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page