top of page
cover photo to header

חמ"ל ישראל - קו סיוע וחמ"ל לתכלול ותיאום של צרכי הקהילות בשטח

החברה למתנסים

פרטים נוספים

החברה למתנ"סים בשיתוף מד"אשני הגופים פתחו את חמ"ל ישראל - קו סיוע וחמ"ל לתכלול ותיאום של צרכי הקהילות בשטח, גיוס תרומות וציוד מהארגונים לנפגעי המלחמה. החמ"ל מופעל ממתחם המוקד הלאומי של מד"א בקרית אונו, ומהמוקדים הלוגיסטיים שהוקמו לצורך הפצת הציוד, באמצעות המרכזים הקהילתיים הפועלים בקרב האוכלוסייה בדרום.

המספר של חמ"ל ישראל: 5130*

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

*5130

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page