top of page
cover photo to header

חמ"ל להט"ב

קואליציית ארגוני הקהילה הגאה

פרטים נוספים

הקהילה הלהט"בית למען הקהילה ??

זקוק.ה לסיוע? רוצה לתרום ציוד או אוכל? רוצה לארח? צריכ.ה אוזן קשבת?

לא משנה מה, יחד - לא נשאיר אף אחד.ת לבד

מטעם קואליציית ארגוני הקהילה הגאה

בקשה כלשהי מהציבור?

bottom of page