top of page
cover photo to header

חמ"ל צה"לי

מוקד פניות כללי של צה"ל (קפ"צ - קצינת פניות ציבור)

פרטים נוספים

מוקד פניות של החמ"ל האחוד שהוקם בשיתוף עם כלל גופי הביטחון לטובת מענה לחיילים

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

037349823

טלפון (1)

036755000

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page