top of page
cover photo to header

חמ"ל קונים חקלאות ישראלית

The Natural Step ישראל

פרטים נוספים

חמ"ל קונים חלקאות ישראלית פועל מעל חודש לחבר בין חקלאים ישראלים שניזוקו בעקבות "חרבות ברזל" לבין צרכנים בפריסה ארצית.

מטרת היוזמה היא לתמוך כלכלית בחקלאים ישראליים ולאפשר למשק שלהם להמשיך, להפחית בזבוז מזון במקור שמתרחש בעקבות המצב הנוחכית, ולבסס חוסן מערכות מזון מקומיות.

בקשה כלשהי מהציבור?

אנו מחפשים מתנדבים שיכולים לתת שעתיים רצופות ביום במגוון תפקידים בחמ"ל.

פרטי קשר

0545271646

אביגיל פינקלשטיין

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

https://www.facebook.com/groups/buying.agr.il
bottom of page