top of page
cover photo to header

חמ"ל קידום תעסוקה בחירום

עם הפנים קדימה

פרטים נוספים

מיזם לטובת המפונים והמפונות המעניק הכוונה וסיוע בתכנון השגרה והעתיד החדש, ייעוץ קריירה חישוב מסלול מחדש קורות חיים ליווי וקישור לתעשייה ועוד

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

0543206904

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page