top of page
cover photo to header

חמ"ל שכונות דרום מזרח תל אביב

עמותה יד אליהו הירוקה

פרטים נוספים

חמ"ל עזרה הדדית עמותה יד אליהו הירוקה, בליווי תנועה ישראלית, פתחו חמ"ל שכונות דרום מזרח העיר באמצאות בקבוצת ווטסאפ.
מטרת החמ"ל היא לרכז התארגנויות ויוזמות שונות למען הקהילה והצבא כדי שכולם יוכלו למצוא דרך לעזור.
יוזמה אחת כבר יוצאת לדרך: קיבלנו מקום פיזי לקבלת תרומות בשכונת התקווה ומגייסים כרגע נהגים שישנעו את הציוד לבסיסים. אנו בקשר ישיר עם צה"ל לקבלת רשימות על המצרכים הנדרשים.
כמו כן, ישנו מתחם נוסף המחכה למי שרוצה להיעזר בו לארגון יוזמה קהילתית כלשהי: מתחם העבודה הקהילתי של Venn ברחוב בר יוחאי 53, שכונא שפירא, ת"א.
כל מי שמעוניין להתנדב או ליצור יוזמות נוספות בקהילה בבקשה לפנות

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

0522573475

סטלה

טלפון (1)

036312885

שרה

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page