top of page
cover photo to header

חמ"ל תרופות

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

חמ"ל תרופות, אשר הוקם על-ידי מתנדבים, מרכז בקשות דחופות לתרופות מאזרחים שאינם יכולים או מפחדים לצאת מהבית, וזקוקים בדחיפות לתרופות שלהם.

החמ"ל מטפל בפניות הנזקקים – משלב הנפקת אישור רפואי לקבלת התרופה, מטפל בהזמנתה מבית המרקחת ועד להגעת התרופות לפונים.

חפ"ק תרופות- ליצירת קשר ותיאום: יואב, 054-3332344. (22/10/2023)

בקשה כלשהי מהציבור?

זקוקים למתנדבים לשינוע התרופות לאזרחים מבתי המרקחת המקומיים לבית התושב.

פרטי קשר

543332344

יואב

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page