top of page
cover photo to header

טעמים של אחדות

?עמותת קיימא - ארגון נוער סביבתי חברתי (ע"ר)

פרטים נוספים

חוות קיימא וקייטרינג לואיזה מבקשים את עזרתכם: עזרו לנו לבשל 1000 ארוחות ביום לניצולי המלחמה בדרום וכוחות הבטחון.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

587117793

טלפון העמותה

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page