top of page
cover photo to header

יוזמה להכנת מזון והבאתו למשפחות הפצועים ולצוותים הרפואיים

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

יוזמה להכנת מזון והבאתו למשפחות הפצועים ולצוותים הרפואיים.
המעוניינים להצטרף מוזמנים להירשם

בקשה כלשהי מהציבור?

מתנדבים להכנת מזון

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page