top of page
cover photo to header

יועצים ויועצות של מרכז שפר

מרכז שפר

פרטים נוספים

יועצים ויועצות של מרכז שפר מסייעים ביעוץ להורים בחינם בהתמודדות עם התקופה המאתגרת

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page