top of page
cover photo to header

יחד למען משפחות שכולות

יד לבנים

פרטים נוספים

השבוע הצטרפו למשפחת השכול אלפי משפחות במתקפת הפתע הנתעבת של ארגון החמאס.

ארגון יד לבנים הארצי זקוק לסיוע שלכם על מנת שנוכל לקלוט ולסייע למשפחות הרבות באמצעות תרומה זו

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page