top of page
cover photo to header

ייעוץ משפטי ללא עלות

פז רוטנברג, עו"ד

פרטים נוספים

* ליווי מפוני העוטף/הדרום בחתימה על הסכמי שכירות.
* ייעוץ למפוטרים או עובדים שהוצאו לחל”ת שרכשו נכס ומתקשים לעמוד בהסכם.
* אימות עו”ד על בקשה לרישיון נשק.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

543080908

פז רוטנברג

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page