top of page
cover photo to header

ייעוץ תרופתי

מרכז רפואי שמיר

פרטים נוספים

קו טלפוני מטעם מרכז רפואי שמיר באסף הרופא שנועד לייעוץ תרופתי בנושאים שונים (מינוני תרופות, אינטראקציות, תופעות לוואי).

המרכז מנוהל על ידי רופא מומחה לפרמקולוגיה ומאוייש בידי רופאים ומומחים שונים.

שעות פעילות המרכז לכלל האוכלוסייה הוא בימים א'-ה' בין השעות 08:00 ל-14:00.

הייעוץ נועד לכלל האוכלוסייה, אולם בימים אלה קיים קו נוסף שמטרתו לסייע לנשים בהריון ומניקות ופועל בין השעות 08:00 ל-22:00 ומספרו הוא 0508886698.

הייעוץ הרפואי כרוך בתיעוד פרטים עבור הביטוח ורישום פרטים מזהים ראשוניים.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

089779309

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page