top of page
cover photo to header

ישראלה - בוט לאיתור יוזמות

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

בין בליל היוזמות וההתארגנויות האזרחיות - קצת קשה למצוא את עצמנו.
בדיוק בשביל זה יזמה הסטודנטית הרדוף וינקלר את פיתוח הבוט, שעובד בטלגרם וגם בוואטסאפ ומאפשר למי שרוצים לתרום לאתר את כל היוזמות הפעילות.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

733742036

הרדוף וינקלר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page