top of page
cover photo to header

כבר באים

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

יוזמה התנדבותית שמחברת בין אזרחים במצוקה לצוותי החילוץ בזמן המלחמה.
מקשרים בין אזרחים שצריכים חילוץ או פינוי לצוותי החילוץ באיזור שלהם טופס ליצירת קשר או פניות- https://forms.monday.com/forms/42df33d3d54f34ea2b0da4b08e8fec17?r=use1
יש לחצן "קריאה לחילוץ" באתר עצמו. עובד גם דרך הפלאפון

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page