top of page
cover photo to header

כל הנרצחים והנופלים - כתבו לזכרם

YNET

פרטים נוספים

ילדים וקשישים, נשים וגברים, אזרחים ואנשי כוחות הביטחון וההצלה: אלו הם האנשים שקיפחו את חייהם במתקפת הטרור של חמאס ובמלחמה שפרצה בעקבותיה.
כתבו כאן את מילות הפרידה שלכם

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page