top of page
cover photo to header

ליווי משפחות שכולות

קרן קובי מנדל

פרטים נוספים

תמיכה רגשית, חברתית ומקצועית

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

586483758

הטלפון של הקרן

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page