top of page
cover photo to header

למען החיילים הגיבורים חמ״ל רחובות

עיריית רחובות

פרטים נוספים

למען החיילים הגיבורים חמ״ל רחובות לאיסוף ציוד נפתח של עוצמה לחייל ביחד עם עיריית רחובות ופרויקט משפחה אחת למען החיילים. 
כל יום אנחנו מקבלים פניות מהשטח, שמבקשים ציוד. מי שיכול - קישור לטופס התנדבות

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page