top of page
cover photo to header

למען נפגעי הטרור

עמותת משפחה אחת

פרטים נוספים

עמותת 'משפחה אחת' מלווה זה שני עשורים את נפגעי הטרור בתהליך השיקום. ל, סיוע כלכלי וכו'

בקשה כלשהי מהציבור?

הארגון קורא למתנדבים ובעלי מקצוע בכל התחומים להצטרף לשורותיו על מנת לסייע למשפחות בשינוע, תיקון תקלות בבית, ביקור חולים, בישול ועוד

פרטי קשר

0546644186

טלפון

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page