top of page
cover photo to header

לקט ישראל

Leket Israel

פרטים נוספים

ארגון הצלת המזון הגדול בארץ מתמקד בשלושה ערוצים: קשישים ומרותקי בית - רכישת ארוחות מבושלות ומזינות שיחולקו ישירות או באמצעות עמותות מקומיות; משפחות וילדים - רכישת מצרכים חיוניים מעסקים קטנים מקומיים, והעברתם למשפחות; סיוע כספי באמצעות כרטיסים מגנטיים, למשפחות שההכנסה שלהן נפגעה כתוצאה מהמלחמה - כל כרטיס בשווי 250 שקל.

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

097441757

טלפון (1)

097405785

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

קישור
bottom of page