top of page
cover photo to header

מארחים ומארחים בית בטוח

בית בטוח

פרטים נוספים

אתר מותאם למובייל עם מאגר של מתארחים ומארחים שיכולים לפנות אחד לשני.
קיימים כבר בחמל האזרחי ואוגרים את כל החמלים האחרים

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

054224937

תמר פרץ

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page