top of page
cover photo to header

מדיטציה קצרה לחיבור לתחושת ביטחון, הגנה ושלווה של ניצן אלפסי.

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

מדיטציה קצרה לחיבור לתחושת ביטחון, הגנה ושלווה של ניצן אלפסי. 
ניתן לשמוע בכל פעם שצריכים להתחבר לתחושת ביטחון, מתאים גם לילדים.

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page