top of page
cover photo to header

מוזיאון טכנודע חדרה

מוזיאון טכנודע חדרה

פרטים נוספים

פעילויות חינם לילדים ולתושבים מפונים

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

046333505

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page