top of page
cover photo to header

מוקדי תמיכה ועזרה ראשונה נפשית

מטיבת"א

פרטים נוספים

מוקדי תמיכה ועזרה ראשונה נפשית.

המוקדים פועלים בתחומי המשפחה, הזוגיות והסיוע הרגשי.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

*2837

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

733300610
bottom of page