top of page
cover photo to header

מוקד זכויות עבודה בחירום

משרד העבודה

פרטים נוספים

משרד העבודה השיק מוקד זכויות עובדים בחירום לציבור הרחב.

המוקד הוקם כדי לתת מענה בנושאים שונים, על פי מצב המלחמה והמצב המיוחד שהוכרז בעורף.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

*3080

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page