top of page
cover photo to header

מוקד חירום רשת רפואה דחופה

טר"ם

פרטים נוספים

מרפאות חירום לתושבי קו העימות ללא עלות, מתן טיפול רפואי לחיילים בסדיר ובמילואים ללא עלות

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

1599520520

משרד ראשי

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page