top of page
cover photo to header

מוקד סיוע ארצי לעורף של תנועת בני עקיבא

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

בוגרי בני עקיבא? יש צו מילואים הקורא לכם להתגייס לתנועה בה גדלתם.

לאור המצב תנועת בני עקיבא פתחה מוקד סיוע ארצי לפניות וסיוע לימי המלחמה בו היא תפעיל מאגר מתנדבים של חניכי ובוגרי התנועה, רבים ככל שיתאפשר.

המוקד יפעל במשך 24 שעות וייתן סיוע עבור משפחות בהם גויס אחד מבני המשפחה, ביקור פצועים ותגבור בבתי החולים, סיוע בקניות ובשינוע תרופות, הפגת בדידות וסיוע לקשישים, איסוף וחלוקת מצרכים אירוח משפחות מאזורי הלחימה ועוד.

לפניות למוקד לבקשות ולהתנדבות – 052-3662601

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

0523662601

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page