top of page
cover photo to header

מוקד ערבה - מערך הדיגיטל הלאומי

מוקד ערבה - מערך הדיגיטל הלאומי

פרטים נוספים

מוקד ערבה - מערך הדיגיטל הלאומי בשיתוף חברות ההייטק בישראל פותחים מוקד טכנולוגי לסיוע במצב החירום המיוחד.
המוקד מסייע בקליטת הצרכים של גופים ציבוריים וביצירת חיבור לחברות טכנולוגיה רלוונטיות שיפתחו בהתנדבות מענים לצרכים אלה. בנוסף, המוקד יאפשר תיאום וסנכרון בין יוזמויות רבות.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

544808626

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page