top of page
cover photo to header

מחבקים את הדרום

?הסתדרות השומר הצעיר בישראל?‏

פרטים נוספים

פעילות חינוכית ותמיכה למשפחות במקלטים, אירוח משפחות מפונות, מעטפת חינוכית-רגשית, פעולות סיוע ברשויות המקומיות

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

046201130

טלפון העמותה

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page